PÁJAROS DE VERANO

Baseada nunha historia real que explica a orixe do narcotráfico en Colombia, o filme acontece nos anos 70 cando a xuventude norteamericana abrazaba a cultura hippy e con ela a marihuana. Isto provoca que os labregos da zona se convertan en “empresarios a un ritmo...